บ้านอ้อมกอดขุนเขา
47/2หมู่2 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้งจ.ราชบุร

โทร.032-711266 แฟกซ์032-711255
www.baanaomkodkunkao.com