วนอุทยานปราณบุร
     
       วนอุทยานปราณบุรี อยู่ปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับ สวยมากครับถ้าใครไม่เคยเที่่ยว ป่าโกงกางหรือป่าชายเลนลองไปเที่ยวดูครับ
วนอุทยาน ปราณบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติคลองเก่า - คลองคอบ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรี ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
อยู่ในท้องที่อำเภอ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ประมาณ 1,984 ไร่ กรมป่าไม้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2525

                   ทิศเหนือ : จดเขาเต่า
                   ทิศใต้ : จดโรงเรียนและหมู่บ้านตำบลปากน้ำปราณบุรี
                   ทิศตะวันออก : จดทะเล (อ่าวไทย)
                   ทิศตะวันตก : จดภูเขาและที่ดินของราษฎร

ลักษณะภูมิประเทศ     สภาพอากาศในป่าบริเวณนี้จะได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมและลมบก ลมทะเล แบ่งเป็น 3 ฤดูกาล ดังนี้
ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กลางเดือนพฤศจิกายน
ฤดูหนาว ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์
ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม

                   พืชพรรณและสัตว์ป่า  
ชนิดพรรณไม้ที่ปลูก ได้แก่ สนทะเล สนปฏิพัทธ์ โกงกาง ปรง นนทรี หางนกยูง สะเดา กระถินณรงค์ หูกวาง เป็นต้น

ชนิดของสัตว์ป่า ที่มีอยู่ในพื้นที่ที่พบเห็นจะเป็นสัตว์เล็ก ๆ เช่น กระต่าย เม่น กระรอก กระแต นกชนิดต่าง ๆ ที่หากินปลา และสัตว์เลื้อยคลาน

วนอุทยานปราณบุรี
อ. ปราณบุรี  จ. ประจวบคีรีขันธ์   77120
โทรศัพท์ 0 3262 1608, 08 9787 4812   โทรสาร 0 3262 1608   อีเมล pranburi_fp@dnp.go.th

 
 
 
                
 
 
     contact us: goonthailand@hotmail.com      
               
            ผู้สนับนุนของเรา
กลับไปหน้าหลัก