ttp-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> เขื่อนภูมิพล โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <
ดูข้อมูลเพิ่มเติมไ้ด้ที่
 
  เขื่อนภูมิพลตั้งอยู่ที่จังหวัดตาก เป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งโครงการพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 เป็นโครงการแรก ซึ่งพระองค์ท่านทรงมองกาลไกลเล็งเห็นว่าน้ำและไฟเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและประชากร
 ของพระองค์เองก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำรัสเห็นชอบกับทางรัฐบาลว่าควรมีโครงการเขื่อนว
กักเก็บน้ำไว้ใช้ และเพื่อทำการผลิตการแสไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงก่อนให้เกิดโครงการนี้
ขึ้นมา ซึ่งเมื่อดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ ทรงเสด็จพระราชดำเนินประกอบ
พิธีเปิดเขื่อนเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2507  และพระองค์ได้ทรงพระราชดำรัสในวันประกอบพิธีเปิดไว้ดังนี้
       "เราเห็นพ้องกับรัฐบาลว่าโครงการอเนกประสงค์โครงการแรกของประเทศไทยนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนา
        เศรษฐกิจก้าวใหม่ให้ไพศาลออกไป ปัจจุบันน้ำเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงชีวิตและน้ำกับไฟฟ้า ส่งเสริมความเจริญ
        ก้าวหน้าของชีวิต เมื่อพลเมืองเพิ่มมากและเร็วก็ต้องเพิ่มน้ำและไฟฟ้าให้ทันความต้องการของพลเมือง"
    พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งก็จะมีบทความนี้แกะสลักอยู่บนหินตรงป้ายชื่อเขื่อน
ให้เราได้ไปยืนอ่าน ก็จะรู้สึกปราบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน 
เท่านั่นไม่พอ บนเขื่อนจะอากาศดีมาก สะอาด ทางขึ้นไปก็ไม่ลำบาก มีจุดให้ชมวิว ไหว้พระ และเค้าก็
ยังมีให้ล่องเรือชมเขื่อนด้วยครับ

dreamweaver widgetCounters
กลับไปหน้าหลัก / Back to Home