วัดชัยพรเป็นวัดเล็กๆครับเงียบสงบอยู่บนถนน
มีชัย ในอำเภอเมืองหนองคายถ้าใครมีโอกาศ
แวะไปหนองคายและอยากทำบุญผมก็อยากจะ
เรียนเชิญท่านร่วมทำบุญให้กับทางวัดหน่ะครับ
โดยการจัดสร้างลายจิตรกรรมฝาผนัง
ลายเพดานภายในอุโบสถซึ่งเป็นภาพจิตรกรรม
ฝาผนังพุทธประวัติขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธ
เจ้าเพื่อ ถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นสถานที่เพื่อ
การเรียนรู้ต่อไป หากสนใจร่วมสร้างร่วมทำบุญ
ก็โทรไปสอบถามที่วัดก็ได้้นะครับ 
       สอบถามข้อมูลเพิ่มติดต่อ
    ของร่วมอนุโมนทนาบุญด้วยนะครับ

     วัดชัยพร ถนนมีชัย ต.ในเมือง
    อ.ในเมือง จ.หนองคาย 43000
       โทร.042-460245