ร้านอาหาร
ครัวเอกปลาเผา
ร้าน D-VA บนถนนมีชัย ต.ในเมือง 
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ไข่กระทะ
ร้านล๊อตเตอร์รี่ อาหารตามสั่ง อยู่ตรงข้าม
วัดศรีคุณเมือง ถ.มีชัย ชอบตัวอาคารครับ
ร้านอาหารในหนองคายที่อยากแนะนำ