พระธาตุใหม่   บริเวณใต้พระธาตุ พระธาตุเดิมอยู่กลางน้ำบริเวณใกล้ๆ  
  
    พระธาตุหล้าหนองหรือพระธาตุกลางน้ำ


    ซึ่งแต่เดิมที ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำซึ่งบรรจ ุพระธาตุฝ่าพระบาทขวา
 ตามตำนานอุรังคธาตุนิทาน ตัวพระธาตุเดิมได้ตั้งอยู่ริมน้ำโ่ขงแต่ก่อนยังเป็น
 ผืนดินแต่เวลาผ่านไปน้ำกัดเซาะดินไปเลื่่อยจนกินพื้นที่ของพระธาตุไปทำให้
้ พระธาตุพังลงกลางแม่น้ำุำ แต่ปัจจุบันได้สร้างจำลองขึ้นแทนของเดิมไวู้่บนฝั่ง
 ริมน้ำโขงเรียบร้อยแล้ว ส่วนพระธาตุเดิมที่จมอยู่กลางน้ำจะสามารถมองเห็น
 ได้ในช่วงฤดูแล้วจะสามารถมองเห็นพระธาตุโผล่ขึ้นกลางน้ำได้

    พระธาตุหล้าหนองตั้งอยู่ถนนริมโขง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย