ติดต่อโกออนไทยแลนด์  email:goonthailand@hotmail.com
 
  หน้าหลัก/Home คลิปท่องเที่ยว โบราณสถานอื่นๆ ที่พักน่าสนใจ
ชมโบราณสถาน อุโบสถเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย กราบนมันการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ องค์หลวงพ่อดำ หลวงพ่อโต
และยังมีตลาดน้ำให้เดินเล่นหาของกินริมน้ำเจ้าพระยา กินเสร็จแล้วก็สามารถล่องเรือชมเกาะเกร็ดได้อีกด้วย
    วัดแสงสิริธรรมตั้งอยู่ข้ามเกาะเกร็ด มีทัศนียภาพสวยงาม สงบ ร่มรื่น หากท่านใดสนใจท่องเที่ยวอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
กุฏิเจ้าอาวาส โทร.02-501-7379 
 
  ผมได้มีโอกาสไปหลายครั้งแล้วครับ เห็นบรรยากาศดีมาก ผมก็เลยอยากแนะนำให้เพื่อนได้ไปลองไปสัมผัสกันดกันูบ้าง
วัดแสงสิริธรรม
  เป็นวัดเก่าแก่มีคุณค่าทางพระพุทธศาสนา สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2327 ต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เดิมชื่อวัด "ขวิด" ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพ.ศ2334 ในสมัยร.1
และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วัดแสงสิริธรรม" เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทางพระพุทธศาสนารวม
ถึงโบราณสถานที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย และสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
วัดแสงสิริธรรม
1หมู่5 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี  โทร.02-5017379
dreamweaver widget
Counters