Copyright @ 2009 by goonthailand.com : Email: goonthailnd.com                             Back to home/ กลับไปหน้าหลัก    
เขื่อนขุนด่านปราการชล อยู่ไม่ใกล้ไม่่ไกลครับ จังหวัดนครนายก ช่วงที่ผมไปนั้น หมอกลงนิดๆ ครับ บรรยาดี วิวสวย ขึ้นเขาลูกเล็กๆ มองลงมาข้างล่างวิวก็สวยดีเหมือนกัน