แม่น้ำโ่ขง

ภาพนี้ก็เป็นวิวของแม่น้ำโขงครับ   ฝั่งนู้นที่เรามองเห็นก็เป็นเพื่อนบ้านเราเองครับ
ก็ประเทศลาวไงหล่ะครับ ..........หนองคา่ยครับ....หนองคาย.......มาเที่ยว......
กันเถอะครับ .......เที่ยวประเทศไทยเราเนี่ยะแหละครับ .....ประหยัด....คุ้มค้า
ให้อะไรมากกว่าที่เราคิด ไม่ว่าจะเป็นคุณค่าของ.....ธรรมชาติ....
คุณค่าของ...ผู้คน...ที่เราได้ไปพบเห็น..พบปะ...พูดคุย.....หากคุณใส่ใจ...
กับสิ่ง..รอบๆข้างเพิ่มอีกซักนิด...คุณก็จะมองเห็นคุณค่า...และความงาม
ต่างๆ...ของสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรา.....ไปครับ...เที่ยวประเทศ....เที่ยวให้รู้จัก
คุณค่าและความงามของประเทศไทย.....รักประเทศไทย...ก็ต้องเที่ยว..
ประเทศไทยครับผม.........อิ..อิ..