โกออน-วัดลำดวน ถ.ริมโขง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย