หน้าหลัก/Home คลิปท่องเที่ยว โบราณสถานอื่นๆ ที่พักน่าสนใจ
dreamweaver widget
Counters
วัดจอมเพชร  เป็นวัดเล็กๆวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย เป็นวัดที่ตัวเราเองและครอบครัวและท่านผู้มีจัิตศรัทธา รวมไปถึงบริษัทที่เราเคยทำงาน  ได้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล
ร่วมกันจัดสร้่าง หอระฆัง ซุ้มประตู อ้อรวมไปถึงชาวบ้านต.เวียงคุกด้วยนะครับที่มีจิตศรัทธาร่วมกัน ยังไงก็ขออนุโมทนาบุญกุศลในการจัดสร้างครั้งนี้ขอจงดลบันดาลให้ทุกๆท่านรวมถึงตัวเราเอง
จงประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน อุปสรรค์ปัญหาใดๆ จงผ่านพ้นไปด้วยดี มีสุขภาพแข็งแรง แคล้าคลาดปลอดภัย ที่แน่ๆก็ขอให้ร่ำรวยกันถ้วนหน้า สาูธุ สาูธุ สาูธุ.....