โกออนไทยแลนด์-ศาลหลักเมืองจังหวัดหนองคาย                                                                                      กลับไปหน้าหลักหนองคาย/Back to Nongkhai

 ก็อยากให้ดูความสวยงามของศาลหลักเมืองของแต่ละจังหวัด ถ้าสามารถทำได้ ในช่วงระยะเวลานี้เพิ่งเริ่มต้นได้ไม่
นานก็คงจะต้องใช้เวลาไปเรื่อยๆ เก็บภาพไปเรื่อยๆ ข้อมูลก็จะพยายายมหามาอัพเดดให้เป็นระยะละกันครับ
จริงๆแล้วในแต่ละพื้นที่ของทุกๆ จังหวัดจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของเค้าเองในตัว มีความสวยงามของแต่ละพื้นที่รอ
ให้คนไทยเราเข้าไปสัมผัส อย่างไรก็ดีครับ เที่ยวเมืองไทย อุดหนุนคนไทย ใช้สินค้าไทย และคงความเป็นเอกลักษณ์ ของไทยไว้ให้อยู่คู่กับประเทศไทยไปตลอดกาลด้วยนะครับ.....