แ่ก่งคุดคู้ /เชียงคาน/เลย

         อยู่ที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีพรหมแดนติดกับประเทศลาว แก่งคุดคู้
เป็นแก่งหิน จะมองเห็นเมื่อช่วงน้ำลด มีเรื่องราวเล่าขานเกี่ยวกับนายพรานตามล่า
ควายสีเงิน เรื่องก็มีอยู่ว่านายพรานตามล่าควายสีเงินตั้งแต่หลวงพระบางจนมาถึง
ยังบริเวณนี้แต่บังเอิญชาวบ้านแล่นเรือผ่านมา ทำให้ควายตกใจทำให้ควายหนีไป
ได้นายพรานโกรธแค้นชาวบ้านเป็นอย่างมาก  จึงขนหินมากองขางกั้นทางเดินเรือ
ของชาวบ้าน พอดีมีเณรผ่านมาเห็นการกระทำของนายพราน เณรจึงออกอุบายให้
นายพรานใช้ไม้ไผ่ซึกหาบหินแทน ซึ่งไม้ไผ่นั้นเมื่อผ่าแล้วจะมีความแหลมคมมาก
เมื่อนายพรานใช้ไม้ไผ่หาบหิน ไม้ไผ่นั้นก็เลยบาดคอ ทำให้นอนตายอยู่ที่แก่งคุดคู้
จึงมีชื่อเรียกแก่งนี้ว่า "แก่งคุดคู้" 

          บริเวณแก่งก็จะมีจุดชมวิว ล่องเรือชมวิวแม่น้ำโขง ร้านอาหาร ร้านของฝาก
เยอะแยะมากมาย ที่พักก็มีครับ เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท ซึ่งอยู่ตรงแก่งคุดคู้เลยครับ
บรรยกาศดีมาก วิวสวยครับ หน้าหนาวยิ่งสวยครับ และสำหรับคนที่ชอบของหวาน
ในบริเวณแก่งนั้น ของฝากที่ขึ้นชื่อก็จะเป็นมะพร้าวแก้วครับ 

แก่งคุดคู้อยู่ห่างจากตัวอำเภอเชียงคานประมาณ 3 กิโลครับ ขับออกมาทางปากชม
ทางหลวงหมายเลข 211 แล้ว เข้าซอยซ้ายมือตามป้ายบอกทางอีกประมาณ 2 ก.ม.
ก็อยู่สุดทางเลยครับ


 
ที่พักในแก่งคุดคู้          
 - บ้านเจ้าคำ          
 - เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท