Get subscribers khanchanaburi_home
                                     

โกออนไทยแลนด์กาญจนบุรีมีแหล่ง 
ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติมากมายแต่
ไหนๆเรากไปกาญจนบุรีกันแล้วเราก็
ไม่พลาดแวะเยี่ยมชมสะพานเหล็กที่มี
ประวัติความเป็นมาที่ต้องจดจำและก็
ยังคงความแข็งแรงสวยงามและก็น่า
สนใจเป็นอย่างมาก    (ต่อ)

พวกเราชาวโกออนสารวนอยู่ในเมือง
เป็นเวลานานวนไปวนมาก็เจอร้านกา
แฟสดและก็เป็นร้านอาหารด้วยครับ
เราก็ไม่พลาดครับแวะเข้าไปเลย เจอ
ลุงผู้แสนจะใจดีเลี้ยงกาแฟและก็ไอดิม
พวกเราด้วยครับถ้ามีโอกาสไปก็เชิญ
แวะครับบรรยากาศหน้านั่งครับ
สะพานมอญ
อ.สังขละบุร
วัดวังวิเวการาม(เดิม)
อ.สังขละบุรี
 
 
 
 

เหมืองปิล๊อก
อยู่ในหมู่บ้านปิล๊อก
ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ
อากาศดีมากๆ กินปูทะเล
งงไม๊หล่

 
 
 
 
เหมืองสมศักด์
ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ
อยากให้ไปสัมผัสดินแดน
แห่งความรัก ครับ
อากาศดีมากๆครับ เรีียกว่าเย็นเลย
ทีเดียวครับ
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี
ดินแดนแห่งป่าฝนหนาว
และม่านหมอก


dreamweaver widgetCounters