Get subscribers เที่ยวแบบดูคอนเสิร์ต
 
 Honda Summer Fest'1    Honda Summer Fest'2    Honda Summer Fest'3  
งานฮอนด้าซัมเมอร์เพสครั้งที่1
ก็ได้รับการต้อนรับอย่างล้นหลาม
ทางผู้จัดคาดการว่าจะมีผู้ชมมาร่วม
งานประมาณสามหมื่นคน แต่ผล
ตอบรับเป็นแสนเลยทำให้มีกำลัง
ใจที่จัดในครั้งต่อไป (จัดขึ้นไป
แล้วเมื่อ 17 พ.ค. 51)
และภาพบรรยากาศนี้ก็เป็นงาน
ฮอนด้าซัมเมอร์เฟสครั้งที่2 ผล
ตอบรับดีกว่าเดิมผู้คนมาร่วมงาน
นี้ร่วมสองแสนคน และครั้งนี้น่าจะ
เป็นครั้งที่ดีที่สุดจากงานทั้งสาม
งาน สนุกดีครับ จัดขึ้นเมื่อ 2พ.ค.53
อีกแล้วกับงานฮอนด้าซัมเมอร์เฟส
ครั้งที่3ผลการตอบรับดียิ่งกว่าเดิม
ความสนุกสนานยังคนมีอยู่เช่นเดิม
ผู้คนมาปลดปล่อยอารมณ์กันร่วม
สามแสนคน จัดขั้นเมื่อ1พ.ค.53
ฮอนด้าวินเทอร์เฟส4   งานแถล่งข่าววินเทอร์4   งานแถลงข่าวซัมเมอร์เฟส3  
ส่วนที่เขาใหญ่เราก็มีงานคอนเสิร์ต
ท่ามกลางหุบเขา กับอากาศเย็นๆ
ในช่วงฤดูหนาว เรียกว่าหนาวได้
ใจและกับดนตรีเพราะๆแบบนี้เข้า
กันได้ดีทีเดียว งานนี้จัดขึ้นเมื่อ
28พ.ย.52 ที่ผ่านมา แต่สำหรับ
คนที่พลาดไป ก็รอปีนี้ละกันนะ

งานแถลงข่าวฮอนด้าวินเทอร์เฟส
ครั้งที่4 ได้จัดขึ้นเมื่อ28พ.ค.52
งานก็เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วศิลปิน
คับคั่ง ก็ต้องขอบขอบคุณบริษัท
ฮอนด้า ประเทศไทย ที่ให้การ
สนับสนุนให้เกิดงานดีๆเช่นนี้

งานแถลงข่าวฮอนด้าซัมเมอร์
เฟส 3 ที่จะจัดขึ้นในแรงงานที่
1 พ.ค.53นี้
ลับไปหน้าหลักโกออน/Back to Home
งานคอนเสิร์ตพี่เบิร์ด          

งานคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นอีกหนึ่ง
คอนเสิร์ตที่่จะต้องจดจำไว้เพราะ
ชื่องานนี้มีชื่อว่าอัศจรรย์แห่งความ
ทรงจำ Magic Memories
ความทรงจำครั้งใหม่ครั้งแรกที่
เมืองทองธานี ซึงจัดขึ้นเมื่อ
วันที่15 ส.ค.51

     
email: goonthailand@hotmail.com /Mobile: 0833-057092
dreamweaver widgetCounters
 
< /body>