bangsanspeed08
โกออน-บางแสนไทยแลนด์สปีด2008/1
(Goon-bangsan Thailand speed 2008)
โกออน-บางแสนไทยแลนด์สปีด2008/2
(Goon-Bangsan Thailand speed 2008)
โกออน-บางแสนไทยแลนด์สปีด2008/3
(Goon-Bangsan Thailand speed 2008)
Goon- Bangsan Thailand speed 2008 /3
 บางแสนไทยแลนด์สปีด คอนนี้เป็น
ช่วงพิธีเปิดงานครับ
 และก็มีรถคลาสสิคมาเข้าร่วมในงาน
พิธีเปิดด้วยครับ
กลับไปหน้าหลักโกออนไทยแลนด์