กราบไหว้ขอพระวัดบางกุ้ง ชมความแปลก
ของต้นไม้โอบล้อมโบสถ์ พวกเราเดินทาง
ไปชมความมหัศจรรย์กันเมื่อมีนาคม 53 นี้เอง