หน้าหลัก/Home คลิปท่องเที่ยว โบราณสถานอื่นๆ ที่พักน่าสนใจ
dreamweaver widget
Counters
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
หรือประชาชนทั่วไปจะเรียกว่าวัดพระแก้ว เป็นพระอารามที่ี่ตั้งอยู่ใน
บริเวณพระบรมมหาราชวัง   รัชกาลที่1 ทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นใน
พุทธศักราช 2326  เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตามราชประเพณีและ
เป็นที่บรรจุพระอัฐิอายุของพระเจ้าแผ่นดินเจ้านายในราชสกุล
ในบริเวณวัดพระแก้ว
วัดพระแก้วเป็นหนึ่งใน 9 วัด ที่ผู้คนนิยมไปกราบสักการะขอพรเพื่อ"จิตใจจะได้สะอาด ดุจดั่งพระรัตนตรัย"

สถานที่ตั้ง บริเวณสนามหลวง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร       การเดินทาง-สามารถขับรถไปเองได้หาที่จอดรถ บริเวณใกล้ๆ แล้วเดินไปอีกนิดหน่อย แต่ถ้าให้ดีไปรถสาธารณะจะสะดวกกว่า
โดยรถประจำทาง สาย 1, 3 , 25, 32, 33, 59, 60, 70, 82, 91, 201, 203,    รถปรับอากาศ สาย ปอ. 2, 3, 6, 25, 32, 59, 60, 70, 82, 91, 201, 203, 512