เวลาเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ สิ่งที่พวกผมชอบทำก็คือจะชอบถ่ายภาพวีดีโอกันและก็นำมาตัดต่อเป็นเหมือนรูปแบบรายการท่องเที่ยวที่มันเคยเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานทางด้านนี้
ของพวกผม มันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่จะต้องทำไม่แพ้กับการที่รักและอยากจะเดินทางท่องเที่ยวและเก็บภาพมาให้ใครๆหลายๆคนที่ยังไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวได้ชมกันเผื่อว่าอยากจะ
เดินทางท่องเที่ยวจะได้มีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย
 ติดต่อโกออนไทยแลนด์: goonthailand@hotmail.com
เทศกาลชมทุ่งดอกทานตะวันจังหวัดสระบุรีจะมีให้ชม
กันในช่วงระหว่างเดือนพศจิกายน-มกราคม ช่วงที่เรา
ไปกันี้ปลายเดือนพศจิกายน เยอะใช้ได้และก็อากาศ
ไม่ร้อนเท่าไหร่ แต่ก็จัดใช้ได้ทีเดียว พวกเราไปโดย
เข้าทางไปเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ เจอทางแยกแล้ว
เลี้ยวขวาตรงมาเรื่อยๆ สองข้างทางก็จะเป็นทุ่งทาน
ตะวันเรียงรายเต็มทั้งซ้าย-ขวา เหมือนขับรถอยู่ในดง
วิมานอะไรซักอย่างทำให้้เกิดจินตนาการมากมาย
หลายอย่างแต่ที่แน่แน่ช่วยผ่อนคลายจิตใจเราได้
เป็นอย่างดีและอีกเส้นทางที่สามารถขับรถเข้าไปชม
ทุ่งทานตะวันก็เข้าทางมวกเหล็กจะจำง่ายกว่า เลี้ยว
เข้าทางมวกเหล็กเจอแยกเลี้ยวซ้ายปุ๊ปเจอปั๊ป เพลิด
เพลินดีครับ แต่ว่าอย่าเพลินจนลืมมองถนนนะ...เพื่อ
ความปลอดภัยครับ ถึงอากาศจะไม่ร้อนเท่าไหร่ควรจะ
ติดร่ม หมวก แว่นกันแดดไปด้วยจะดีมากครับเพื่อนจะ
ได้เพลิดเพลิดได้เต็มอารมณ์ไง...
กลับไปหน้าหลักโกออน/Back to Home
 
 
dreamweaver widgetCounters